Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa:

 • archiwum szkolne,
 • ewidencja akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
 • ewidencja czasu pracy,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • ewidencja giloszy w księdze druków ścisłego zarachowania,
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 • księga dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • księga ewidencji uczniów uczęszczających do placówki,
 • księgi protokołów rad pedagogicznych,
 • księgi uchwał rady pedagogicznej,
 • rejestr korespondencji,
 • rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych w księdze druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • rejestr zarządzeń dyrektora,
 • rejestr zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie szkoły osobom upoważnionym (organom kontrolującym) na ich wniosek. Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002. 101.926 ze zm.).

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-10-2017 - Edycja treści.

27-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 267