Guziki

Sposób załatwiania spraw

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?searchEngine=true&opisId=3091&kartaId=148453&pE2SHHlWords=zsg+radomsko


Sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów (również przesyłane drogą elektroniczną).

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 1999 112.1319 ze zm.).

Sekretariat Zespołu udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Godziny urzędowania sekretariatu:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 7:00 - 15:00.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-10-2017 - Edycja treści.

01-11-2015 - Edycja treści.

29-10-2015 - Edycja treści.

27-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

03-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 236